Jan 28, 2011

Sente Shiken Bisha Anaguma vs Gote Ibisha Anaguma

Shogi Game record : The 19th Ginga sen ; D-block


The shogi game of the Ginga sen D-block between MASUDA Yuuji and NAKAMURA Taichi was broadcasted 9 December 2010 .


Sente : MASUDA Yuuji (6 dan)
Gote : NAKAMURA Taichi (4 dan)

(diagram 1)

1.P-7f P-3d
2.P-9f P-8d
3.P-6f S-6b
4.R-6h K-4b
5.S-7h K-3b
6.K-4h P-5d
7.K-3h P-8e
8.B-7g B-3c
9.S-6g S-5c
10.K-2h K-2b
11.P-4f G6a-5b
12.L-1h L-1b
13.S-5f P-4d
14.K-1i K-1a
15.S-2h S-2b
16.G-3i G5b-4b
17.R-4h G-3a
18.G-5h G4b-3b
19.L-9h P-1d
20.R-4i P-1e
21.G5h-4h P-7d
22.P-6e S-4b
23.R-6i P-8f
(diagram 1)

MASUDA ranged his Rook with 4.R-6h making Shiken Bisha form . MASUDA made Anaguma gakoi and NAKAMURA also made Ibisha Anaguma . NAKAMURA started attacking with 23...P-8f .

(diagram 2)

24.Px8f P-4e
25.P-6d Bx7g+
26.Nx7g B*8g
27.R-6f Px6d
28.Rx6d P-5e
29.S-4g Bx7f+
30.R-6a+ Px4f
31.S-3h Rx8f
32.N-6e R-8i+
33.B*5d P-5f
34.P*4d Px5g+
35.Gx5g P*5a
36.P*5b P-1f
37.Px1f P*1g
38.Lx1g P*1e
39.Px1e P*1f
40.Lx1f +R-5i
41.Px5a+ P*1g
42.Nx1g +Rx5g
43.Bx3b+ Gx3b
44.+P-4a P-4g+
45.+Px4b Gx4b
46.S*3a G*3b
47.Sx4b+ Gx4b
48.G*4c +Px3h
49.Gx3h B*5f
50.G*3i +R-5i
51.Gx4b Bx3h+
52.G*2i +B7fx6e
53.G2ix3h +Bx3h
54.resigns
(diagram 2)

After 106 moves , NAKAMURA won the game .

No comments:

There was an error in this gadget